IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Nyheder

Fra EASY filarkiv til IMS Arkiv - IMS Arkiv vil fremover kunne fungere som et effektivt elevarkiv til afløsning af EASY filarkiv. IMS arkiv er meget velegnet som skolens fremtidige elevarkiv bl.a. fordi det er integreret med Uddata+ og Lectio. Herudover kan skolen nemt få styr på sin GDPR-opsætning fordi systemet netop er beregnet til sikkerhed, kassation og logning m.m.

IMS og IST tilbyder sammen at udlæse data fra skolens EASY filarkiv og ind i en ny struktur i IMS Arkiv. Samtidig med indlæsningen, opsættes automatisk alle de nødvendige GDRP-regler for de konverterede elevdokumenter. I uddata+ og Lectio er dokumenterne fra det nye elevarkiv til rådighed i brugerfladen så snart EASY filarkivs data er konverteret.

Kontakt Pia Dahl Svendsen, 5361 9975, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hvis du vil vide mere om datakonvertering fra EASY eller bestille den.

IMS tilbyder konvertering af data (dokumenter og metadata) til IMS arkiv fra mange andre systemer og kilder. Vi har udarbejdet en lang række standard værktøjer til konvertering og indlæsning af eksisterende data fra andre ESDH-systemer f.eks. Docunote, SBSYS, m.fl.

Samtidig tilbyder vi en række værktøjer, der automatisk kan indlæse data til arkivstrukturen i IMS Arkiv f.eks. IMS ScanImport eller FilImport, som henter data ind fra Microsoft Explorer (stifinder).

Her ud over tilbyder vi også udlæsning af arkivdata til Rigsarkivet hvis skolen er underlagt arkivloven.

Vores værktøjer er standardiseret så vi kan tilbyde udførelsen af datakonverteringer til faste lave priser.

Kontakt Pia Dahl Svendsen, 5361 9975, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hvis du vil vide mere om konvertering og indlæsning af data til IMS Arkiv og Personale.

Allerede i 2004 besluttede regeringen at digitalisere statens kommunikation med borgere og virksomheder. Det giver nu Danmark en unik mulighed for at opdyrke nye markeder i de europæiske lande, der i de kommende år skal i gang med offentlig digitalisering. Hos IMS A/S undersøger vi netop nu helt nye samarbejds- og partner muligheder e.lign. for at imødekomme de store vækstmuligheder vi har.

Digitalt forspring

Brugen af digital post, elektroniske fakturaer og anden digital dokumenthåndtering har været fast rutine i danske organisationer i en årrække. En knowhow, der betød at Danmark blev kåret som intet mindre end verdensmester i offentlig digitalisering af FN, i den tilbagevendende UN E-Government Survey. Denne titel er efter vores mening på alle måder fortjent.

I Danmark har vi arbejdet målrettet og effektivt med digitalisering i det offentlige i en årrække. Både med Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering og med OIOUBL, altså elektronisk fakturagodkendelse, og med e-boks. Især sidstnævnte har givet staten markante besparelser i forhold til, hvad det koster at sende post til borgerne. Vi er ikke i tvivl om, at en række europæiske lande vil og skal indføre samme type løsninger i de kommende år. Der vil den danske it-branche stå superstærkt, fordi vi allerede har gjort os rigtig mange værdifulde erfaringer, og kan tilbyde gennemprøvede og virksomme løsninger.

Enkle, genkendelige løsninger

Her hos os har vi voldsomt travlt i forvejen. Årsagen er primært den nye GDPR-lovgivning fra foråret, skarpt fulgt af den støt stigende digitalisering i staten. Begge dele har nemlig skabt øget efterspørgsel efter netop den slags løsninger til elektronisk håndtering af kritiske og følsomme dokumenter, som vi i snart tyve år har udviklet og markedsført. Den offentlige sektor er skarpt repræsenteret i vores kundeportefølje. Især indenfor erhvervs- og ungdomsuddannelserne har vi i sag næsten 90 procent af markedet.

Alle vores løsninger bygger på eget standardsoftware, som vi kan tilpasse den enkelte virksomheds eller organisations behov. Det hele er baseret på Microsoft standardsoftware, især Office. På den måde får virksomheden mere ud af sin eksisterende software samtidig med at brugergrænsefladen bliver enkel og genkendelig.

Helt fra IMS´s begyndelse i 2001, hvor vi hed IMSoft, har vi haft et stærkt fokus på sikker håndtering af persondata. Det har jo sådan set altid været et lovkrav i persondata lovgivningen, som vi fra starten har indarbejdet i vores løsninger.

Hos os ser vi derfor et kæmpe potentiale i at bruge vores store erfaring til at ekspandere vores løsninger internationalt. Med hele EU´s GDPR regler fra foråret og beslutningen om at sætte endnu mere skub i statslig digitalisering, vil vores branche helt sikkert være nødt til at løbe endnu stærkere for at kunne følge med i de kommende år. Derfor planlægger vi planlægger ansættelser samt en mulig konsolidering eller partnerskabsaftale, for at udnytte det enorme, internationale vækstpotentiale i statslige digitaliseringsløsninger.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder persondatareglerne.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost