IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Nyheder

IMS har indledt samarbejde med Aarhus firmaet Ditmer A/S for at integrere både deres blanketflow-system DitmerFlex og dagsordensystemet Agenda Management med IMS Arkiv.

Der er oplagte fordele ved at have en integreret løsning til både indberetning, godkendelse og efterfølgende sikker elektronisk arkivering af blanketter og dagsordendokumenter. Det er netop hvad man kan opnå ved at benytte Ditmerflex (også kendt af erhvervsskolerne som SDBF) sammen med IMS Arkiv.

Ditmer Produkter DitmerFlex Med DitmerFlex kan man nemt og fleksibelt opbygge web baserede blanketter og oprette flows til udfyldelse og godkendelse. Det kan f.eks. være rejseudlæg, rekvirering af udstyr,kantinebestillinger og meget mere. Alle indberetningsdokumenter bliver nu automatisk arkiveret sikkert i de rette arkivsager i IMS Arkiv ud fra f.eks. CPR nummer eller et andet Id.

Ditmer Produkter Agenda Management

Med integrationen til Agenda Mangement får IMS arkiv et effektivt dagsordensystem bygget tæt ind til sig. Agenda Management fra Ditmer er en effektiv webløsning til oprettelse og håndtering af dagsordner, referater og deres opfølgning til alle slags møde i virksomheden.

Kontakt Morten Randrup This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hos Ditmer eller Maria Radmer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hos IMS for mere information.

 

 

I de kommende år vil en del af skolerne blive pålagt at aflevere deres arkivers indhold til Rigsarkivet. IMS har allerede gennemført en række afleveringer, og følger løbende med når Rigsarkivet justerer på enten bestemmelser eller afleveringsformater.

Rigsarkivet har en række afleveringsbestemmelser, som sendes til skolen sammen med en dato for aflevering. For at IMS kan udføre afleveringen, er det vigtigt at afleveringsbestemmelser samt dato videresendes til IMS så snart skolen har dem. En vigtig detalje for aflevering er bl.a. reglen om at en planlagt aflevering til Rigsarkivet trumfer evt. kassationsregler, som skolen måtte have, og intet må derfor slettes i den opgivne periode. Man kan dog i visse tilfælde opnå fritagelse for udvalgte dokumenter, men det skal være godkendt af Rigsarkivet inden aflevering.

I den nye version af IMS Arkiv 6.8, med funktioner til kassation, er der taget højde for bl.a. sletning af emner i en afleveringsperiode. Funktionen sikre at emner, der lægges til kassation ikke kan kasseres endeligt før afleveringsperiodens udløb og afleveringen er foretaget.

For mere information og bestilling af aflevering til Rigsarkivet, kontakt IMS på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Den længe ventede signeringsfunktion i IMS DigitalPost er nu klar. Og vi glæder os rigtig meget til at installere den hos vores kunder. Med denne funktion kan myndigheden (skolen) sende et eller flere breve til signering direkte i modtagers e-Boks. IMS systemet holder styr på om der er kommet svar tilbage, og alt arkiveres automatisk i modtagerens arkivsag. Så snart et dokument er signeret hos modtageren får myndigheden en signeringskvittering fra e-Boks som også arkiveres i modtagerens arkivsag.

Den nye signeringsfunktion er nem og enkel at benytte og skolen kan nu hurtigt få underskrevet f.eks. elev aftaler, samtykkeerklæringer og ansættelsesdokumenter. Version er klar til udrulning fra september måned.

For at sikre at den virker optimalt har vi indledt et samarbejde med udvalgte kunder, der sammen med os tjekker versionen igennem inden den installeres hos de øvrige. Ud over at undgå fejl giver det os en bedre mulighed for at se om funktionerne passer til kundernes behov.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder persondatareglerne.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost